علاقه سایر کشورها برای آمریکا مهم نیست / سفر انریکه مورا با هدف درک سیاست ایران در رابطه با برجام انجام شده است.
حمیدرضا آصفی ، که گفت ایالات متحده همیشه منافع خود را حتی برای دوستان و متحدان خود در نظر گرفته است ، گفت: “سیاست یکجانبه گرایی تمرکز امور بین المللی آمریکا است و منافع متحدان در این کشور بی اهمیت است.”

دیدگاهتان را بنویسید