ایرنا – بدترین بحران غذایی قرن 21مالک –

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آنسا لاتینا ایتالیا ، وضعیت به گونه ای است که 40 میلیون نفر در جهان مطمئن نیستند که غذای مورد نیاز خود را دریافت خواهند کرد. وضعیت در 16 کشور آفریقایی ، چهار کشور آمریکای مرکزی و سه کشور آسیایی به سرعت رو به وخامت است.

بر اساس این صندوق ، 5.7 میلیون کودک زیر پنج سال در آستانه گرسنگی هستند ، بیش از 50 درصد نسبت به سال 2019. سالی که در آن (2019) تعداد افرادی که از کمبود غذا رنج می برند پس از 30 سال به پایین ترین حد خود رسیده است. سالها تلاش سازمانهای بشردوستانه و جامعه بین المللی.

اما پس از سال 2019 ، این روند تغییر کرده است و به گفته سازمان ، در صورت عدم انجام فوری هزاران کودک می میرند.

اپیدمی کووید ، به ویژه ، با ضعف ها و تبعیض ساختاری ، نابرابری و فقر ناشی از فقر تشدید می شود. بحران کرونا مردم ، به ویژه کودکان را در برابر تغییر برنامه های بشردوستانه آسیب پذیرتر کرده است.

در سپتامبر 2015 ، رهبران 193 کشور توافقنامه ای را برای دستیابی به 17 هدف جهانی برای توسعه پایدار امضا کردند ، هدف دوم پایان گرسنگی و دستیابی به امنیت ، غذا و بهبود کشاورزی پایدار تا سال 2030 است.

با این حال ، به گفته این سازمان ، اگر اقدامی جدی در جهت رشد پایدار و دستیابی به “گرسنگی صفر” انجام نشود ، این هدف تا سال 2030 تا رسیدن به هدف بسیار دور است.

نظرسنجی جهانی نجات کودکان شامل 13 کشور از جمله نیجریه ، بورکینافاسو ، مالی ، نیجر ، جمهوری کنگو ، سودان جنوبی ، سومالی ، اتیوپی ، یمن ، سوریه ، افغانستان ، ونزوئلا و هند است.

به گزارش ایرنا ، چهل و نهمین نشست کمیته جهانی ایمنی مواد غذایی سازمان ملل متحد با هدف ارائه گزارشی از وضعیت امنیت غذایی جهان در سال 2021 به کشورها ، چالش های پیش رو و چگونگی کاهش ناامنی غذایی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد ملل (FAO) از 19 تقریباً تا 13 اکتبر برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید