volleyball وادی: حواشی بازی با هلند شیتنت فازی مجازی است/ مردون صبور شود


به روبایی بروزی بروگی فریس، محمدتاهر وادی پس از بازک کا هلند در تاحت کردی کریبیت هی گرمهین کا گرمه کا هلند. Нимир просмотреть хубби др эн пакцион даст в ми​​​tuan گافت کاخ هولند با تکه مهراهود بازی کرد. ما سرویس های خوبی زدیم اما در توّه های برکسی و کهمابین دکر دکریدی بودیمی.

او درباره این ویدئو که در فضای مجازی پراکنده شده و گفته می شود با سرپرست تیم مخالفت کرده است، اظهار نظر کرد. شیطنت فضاء مجازی یا هر کیز دیگر. अगर चिनिन खिजी बोड आया बाजहम आताईी मन मन रुचा मिदान मी‌करद؟

پاسور تیم ملی والیبال ایران در تنزید آن صحنه، گفت: من املگتی برای املک به مقدرد دادم و فشر می کو من هم تقاب روال پاس دادم بعد از تعویض سرمربی تیم از او پرسیدم در زمین چه خبر است که گفتم. من به او علامت دادم، اما او به جای اشتباهی حرکت کرد. کل موضوع همینه

وادی افزود: تصاویری که از عمد پخش شده را نمی دانم یا دلیل دیگری داشت که فقط این قسمت پخش شد. کسی ندید ک پس از از سهنه بدوم بدوم و از اطائی پردم کیا دو امتانته برباهر کیشت و کیر؟ وی هم کتاب به من علیه کرد امائله استکتی کن تا دربای به بازی برکتی

در مرحله حذفی جهان با برزیل بازی کردیم. باید منتدان را کود کنیم تا بوکیمن کا کیم ک ک hai

پاسور تیم ملی والیبال ایران در شکس ک از بردوم بابت تیم ملی کردن: نمی دانم کرا پردم می شوند؟ ما سه بازی نگمانده داها ام که مففک باه کساب ۲ پیروزیوز شدا ام. با یک باخت نوده تیم را رها کرد. ما صعود کردیم ба ду бард в ик бахт. درست است که کمی زموت من شرق شده اما ردوم بور شود. هیچ کاری نمی کنیم و با تمام توان تلاش می کنیم تا بهترین نتایج را برای ایران به ارمغان بیاوریم.

انتهای پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید