Khostgari یک هوادار از دوکتر مرد اسویلا کا کوزه Mourinho (فیلم)
یک هوادار رم در قبل جوزه مورینیو از دختر مرد اشول‌اش خواستگاری کرد. مورینیو و دستیارانش گیج شده بودند، اما به سرعت به سمت آن کشیده شدند. مرد زانو زد و از زن خواستگاری کرد. مورینیو پس از آخرین فصل حضور در رم، قهرمان لیگ اروپا، اولین قهرمانی اروپا، اکنون در پایتخت ایتالیا قهرمان شده است.