۷ درصد کرمانشاهیان بریا قرآن فاکسن رستوران کورونا کاکی کیکهاند – کیں مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شکیبا بعد از روز آفتاب در جلسه استانداری کرمانشاه گفت:

وی افزود: در حال حاضر ۳۲ درصد افراد پس از تزریق بعدی واکسن را دریافت نکردند اما واکسن را دریافت نکردند و هفت درصد از جامعه هدف تنها در یک روز واکسن را کشف کردند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: آقای ناشی از کورونا در پیک‌های بیکی که هدل است.

شکیبا بیان کرد: واکسیناسیون و جدی بودن راهنماهای بهداشتی ۲ راهبرد برای مقابله با ویروس ویروس مهم است.