۴۱ درصد تست کرونا در شهرستان تربت هیدریه مثبت بوده است


به گزارش خبرگزاری فارس، الحم بهرمند عاشاء در صفحه کابری با اسهاب دیمیند، گفت: ۸۴.۵ درصد از جمعیت تحت پوشش دانشگاه تاکنون اولین واکسن را کشف کرده اند.

وی تصریح کرد: متاسفانه هنوز ۴۴ هزار و ۶۲۸ نفر در مجموعه تحت پوشش این دانشگاه هیچ واکسنی کشف نکرده اند و لازم است زنجیره بیماری قطع شود و همچنین برای کاهش تعداد بیمارستان های افراد، تزریق واکسن انجام شود. واکسن و همچنین اقداماتی برای به خاطر سپردن آن انجام دهید.

استادیار علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تربت هیدیریه گفت: همچنین در مجموعه تحت پوشش دانشگاه ۷۳ درصد رتبه دوم، ۳۴.۸ درصد رتبه سوم و ۹ درصد از رتبه دوم قرار گرفتند. کشف شده.

به ذینفع توصیه می شود: تمام افرادی که از آخرین تزریق واکسن شش ماهه می گذرند باید به یادگار تزریق شده باشند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تربت هیدیریه با اعلام اینکه هفته گذشته ۴۱ درصد افراد مبتلا به این ویروس مثبت شدند، تاکید کرد: مردم باید دستورالعمل های بهداشتی از جمله ماسک هوا را رعایت کنند.

بهریمند با کیں بہ میزان آماری تست هی کورونای در بکش بکنای کردی کردی کردی کردی کردی کردی کردی کردی:

وی گفت: در حال حاضر تمامی واکسن های توزیع شده در کشور در مجموعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی در تربت حیدریه قرار دارد و تمامی واکسن ها در زنجیره سرد در سه شهر نگهداری می شود. انقضای شناخته شده

علاوه بر علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تربت هیدریه

حسین ابراهیمی پور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت:

وی افزود: امسال دو رشته پزشکی به دانشگاه پزشکی شهرستان اضافه شد.

انتهای پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد دهید