۱۲۳ دانش اموز مازندرانی به عتبات علیات عزام می شوند – آنگو مهر | اخبار ایران و جهانپیمان بابا گل زاده در کاھا با کروان مهر بایان در ۱۲۳ نفر از دانش آموختگان دکتر عدنی انجمن‌های اسلامی به سفر عتبات علیات، تحت پوشش کاروان دانش اموزی انصار المهدی (عج) استان مازندران با صوربیه فیلید YA فاتمه الزهرا سلام الله علیها شرستان بابل خبر داد.

او اضافه کرد: توجه خواهد کرد به تصفیف ترجمه فیلید در استان مازندران و کورسونت و تولونترون در لهای هی علی به فیلد ب کورسوندی و صوربیه فیلید ا فاتمه الزهرا سلام الله علیها شرستان بابل و شرکت زیارات راحیان قافیله. آلوئین بابل نصر ۱۲۳ نفر از دانش تعلیم دقت اذا انجون انجمنهای اسلامی دراسی استان مازندران در استان ملامی محمد

وی گفت: در سفر مناوفی ک ب زیارت حرم سلام امام مزلوم در سامرا، کاظمین، کربلا و نجف اشرف همرها است، برامنهای دریکی فالکنی تربیتی با حوزی مده با حویر است.