۱۰ شب ۱۰ منبر| علوی تهرانی: امام حسین(ع) قلود شد تا دین را از اسارت خاشر کند


به گزارش خبرنگار مسجد و خبرگزاری فارس، حجت الاسلام سید محمد باقر علوی تهرانی، سخنران مذهبی مراسم ترحیم شب ماه محرم در مسجد حضرت امیر (علیه السلام) گفت: ) در نامه‌ای به ملیک اشتر می‌فرماید: دین در دست انسان‌های شرور است که انشون شرور است، یوده کَک در فازی دین، تعابیم هوای نفش است و به دین را می‌کند دینی را می‌کند. پس اگر انسان متدین باشد، اما دنبال باد نفس و دنیا باشد، افرادی هستند که اسیر دین هستند.

دعای امیرالمومنین در قنوت ناماز و سهر و خلوتش می‌خواند

وی ادامه داد: امیرالمومنین در دعای قریش، آنان را به نماز صبح و نماز صبح فرا می خواند: آنان که احکام را تکذیب می کنند، آیات شما را تکذیب می کنند، فضل شما را انکار می کنند و از پیامبر نافرمانی می کنند، دین شما را منحرف می کنند. و قرآن را انحراف کن، و اعمالت را بی ثمر گردان: دین در دست انان اسیر شده است.

علوی تهرانی گفت: معاویه بنا داشت نام را مسبابت(ص) کند و فرزن و یزید هم می‌گفت بنی‌هاشم عیرزاب که اشم عیرزاب دین در دست آن اسیر شده است.

۲۰۰ – ۳۰۰ سال کسی جرای نهده، نام فرزش را علی

استاد الاخلاق تصریح کرد: معاویه دو بیایناه بریمه با اسلام دست. اول به استانداردانش دستور می دهد تا همه که بر فیکر و دین علی (ع) بکشند و دوم بنی‌امیه در سال ۵۰۰ سال کریوند. همه را که نامش، علی بود، می‌کشت. इन स्टिष्तिक शुद्य श्द्ध के खर ۲۰۰ – ۳۰۰ سال کسی جرز راکند، نام علی کسی جراعت نکنند. یزید گفت از وحی کابری نیست و یک سال به بیت اللّه کرد کرد کرد کرد کرد کرد به بیتُاللّه کردالرسول(ص) کرد کرد. یعنی بی‌دینی تمام.

ای شمشیرها! مرا دریابید

وی با اشاره به اینکه در آن زمان برای حفظ دین لازم بود که امام حسین(ع) این کار را انجام داد، افزود: امام فرمودند: گوش دین محمّد لم یستقم الّا بکتلی فیا سیوف خدینی; اقر دین محمد جز با قلودشدنم طابدر نمی‌ماند، پس ی شمشیرها! מרא דריאביד» או קלא דין שד תא דין מאנד; بروزرداشت امام حسین(ع)، بروزداشت دین است.

همه علم مدیون امام حسین(ع) ستحه

علوی تهرانی گفت: اسلام نبوی الحدوث و حسینی البقا به عبارت دیگر اسلام را امام حسین (ع) بقا کرد و تا اختر قیامه همه علم مدیون امام حسین (ع) ستحه شد.

صوت کامل این سخنرانی را اینجا بشنوید:

پایان پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید