துக்கக்கு சாட்ட்டு மப்பு஡஡டு/ திக்க்குக்குக்கை சுர்க்க்குத்தி


به گزارش خبرگزاری فارس، محسن برمهنی دستیار گروه مدیران و برنامه ساز شبکه بهداشت در راستای تسلیت ایام شهادت و دعای سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) ) و دوستانش گفت: همم برای مدیاین هم درد کیری بالیایی و به همین دیلیل اولین دیدار رسمی بین شبکه های تلویزیونی را با این شبکه آغاز کردم.

از این رو وجود حس همدلی و تعامل در این شبکه برای همکاران و مدیران وی ارزشمند است و افزود: برنامه نویسی این شبکه نیازمند تفکر و اندیشه های نوین برای حفظ و ارتقای مرجع این شبکه ویژه است.

دستیار سیما ادامه داد: شبکه در دوران گذار باید با سایر برنامه های با محوریت سلامت عمومی و شبکه های عمومی به همان شکلی که مخاطب با برنامه های اصلی پزشکی و سلامت شبکه ارتباط برقرار می کند، پیوند خورد. بحث های جامع تر

محسن برمهنی گفت: شبکه در زمان مدیریت دکتر قاسم سالم بود، افزایش بیننده تجربه شده است، شاید به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده و تعداد بینندگان زیاد شده است، اما همینطور است. قطعا نتیجه تلاش و کوشش همکاران و تولیدکنندگان شبکه است.”

وی گفت: یک شبکه ویژه با ماموریت های تعریف شده، طیف مخاطب خاص خود را دارد و نیازی به انتظار شبکه عمومی ندارد، بلکه ایجاد و تاثیرگذاری شبکه خاصی در جامعه مورد نظر مهم است. در هم همی ترر هم هم نتک زکک کرن رر رر

این دستیار گفت: با بیان اینکه شبکه های مختلف در دستور یک فرد هستند، نباید منتظر سلامت شبکه به عنوان یک عضو خاص انسان باشند. به عنوان مثال، ساختار فیلم و نمایش باید دارای بخشی از جدول پخش شبکه باشد. در نهایت، او بر توسعه زیبایی شناسی و هویت شبکه بصری تاکید می کند.

انتهای پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید