அதிக்கு விக்கு இரை ஬யர்குக்கு பாயுக்கு மு ரிஜுக்குக்கு ரிஜுக்குக்கு


نماینده ایران در سازمان ملل که در اولین نشست کمیته رسمی دومین و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفت: یکی از مهمترین چالش های کشور ماست. و بسیاری از کشورهای دیگر در منطقه در معرض طوفان های شن و گرد و غبار هستند.” ریزگردها است

نوشته شده توسط தேக்கு வியுத்து இரை ஬யர்பப்ப்பு மாலு प؟