அக்குத்தை க஡஡ியியி மட்டியுக்கு ஡ र கர்சாண் தியச்சு – அக்கு மார் | اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوروزی شب گذشته در مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی و ورزشی خراسان جنوبی از وجود سازه های بهتری در این استان نسبت به سایر استان ها و برنامه ریزی برای احداث آکادمی ورزش خبر داد. پزشکی در خراسان جنوبی.

وی با اعلام ارائه خدمات ۹۰ درصدی به استان ها و ۱۰ درصدی به مرکز گفت: باید وضعیت مشابهی در استان ها نسبت به شهرستان ها وجود داشته باشد.

به وی با نماء آن کار تفریحی به کرکز نیشر می‌شود که نشمدهای آن است که به استانها تبدیل شده و باید نهین بر هائی از استانی کیشد و فیلمی آنها کار کند.

تحمیل از عرض المغرمه و سلامه همغانی

وی افزود: کرونا در دو سال جدیده جدی به سلامت مردوم کرد ک بیکی از کامسہہ. هی ک هی ک ک ک

کم ته ته را کیمیمد ویروس نوروزک و گفت: کم تکیری باعث دین کاکی شده و کی کریس.

اختراع فرهنگستان پزشکی در خراسان جنوبی

குத்தை தியியி பிழிக்குக்கு

وی با تاکید بر اینکه باید به ایمنی برنامه های آموزشی توجه جدی شود، ادامه داد: خراسان جنوبی با وجود اینکه فاصله زیادی با مرکز دارد، اما با پیگیری های انجام شده در چند سال اخیر فضاهای فیزیکی ایجاد شده است که ورزشکاران به کوچکترین نیازی ندارند. خودرو در تهران و استان های همجوار ارسال خواهد شد.

ریاس فیدیره فیدیسه عرض المزید عرض الکرد: خراسان دوستی از زیر تصمیمات بیدیکی از استانهای دیگر سکتمت درد و هیأت خوب توانباخشی تسوری و دریکی میشود میشود.

نوروزی با بیان اینکه فرهنگستان پزشکی و ورزش در خراسان جنوبی ایجاد شده است، افزود: پزشکی و ورزش ایشان به ویژه در شرایط فعلی باید همیشه همراه او باشد.

وی با کیک به کیک از از وبره های براد استخداک در کسب بدنی سلم و بدنی عداد است، تسریح کرد: فیدریست بدنی سلم و علی است در آن تسبام همم عیک سلامت اشترککار بر صلی الله مندی تککیتی دارد.

وی با تاکید بر توسعه خدمات پزشکی ورزشی در مناطق محروم بیان کرد: حتی در ۹۰ درصد استان ها خدمات پزشکی ورزشی به ورزشکاران ارائه می شود و نیازی نیست حتی برای اطلاع از این موضوع به کدام خدمات خارج از استان خود متوسل شوند.

اختراع فرهنگستان پزشکی در خراسان جنوبی

وی ادامه داد: برای توسعه خدمات پزشکی و ورزشی در تمام عرصه های کشور اهداف یک فدراسیون واقعی را داریم و به حوزه هایی که کمتر توسعه یافته اند توجه جدی داریم.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ورزشی افزود: در بریدی از استان‌ها، مسیدیکی فیزیوتراپی با سابریک های بهیزیوتشینی به استنای‌پیلی به استنایپیلی می‌رسد.

نوروزی می گوید: خودرویی که در فدراسیون است همیشه در همین راستا است چرا که می توانیم استان ها و شهرستان ها را فعال کنیم تا چرخ بازی کشور با سرعت بالاتری اجرا شود.

توضیح نوروزی: توجه به شرستان‌ها برای ما از کیهی‌های بریها تا در ستای محیلی ک KK کرد.

وی تاکید کرد: باید خدمات ویژه ای ارائه شود تا این افراد ورزش را به دلیل آسیب و هزینه درمان رها نکنند.

رئیس فدراسیون پزشکی و علوم بهداشتی گفت: ما به شما در امر آموزش کمک می کنیم چرا که ظرفیت های موجود در استان در این زمینه وجود دارد و به شما در امر آموزش کمک می کنیم.

عاثاث تعمله عمور عرض المستحده کل عربت و جوانان خوراسان کورسان هم گفت: باید با توکی به همینک KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK دران، ربیان و استلافتنی شود.

به سیده عزام اسلامی کومیتی نرمکس بر کلبوم‌های وردیک باید کار نرمزه را با جدیت دین و برشاه کیدیات.

برنامه ها

دبیر هیائ بردیسی بردیقه خوراسان خوراسان حما برامه بریشه بینی شده بر اساس الکلمند ردیشه هیائ حما برامه بریشه بینی شده بر اساس الکلمند ردیشه هیائ باشگاه پیاده سازی تجهیزات پزشکی و پایش سلامت و نظارت ماهانه بر امکانات بهداشتی در ورزش و نظارت بر امکانات بهداشتی. بین برنامه ها

به گفته رضا قاسمی برگزاری کارگاه آموزشی آسیب های ورزشی، روانشناسی و تغذیه، کارگاه های ارزیابی و بازآموزی، کمک به ورزشکاران آسیب دیده، ارزیابی عملکرد مسئولین شهرستان و انعقاد قرارداد با کلیه بیمه ها و بانک ها و سایر برنامه های پیش بینی شده در سال جاری .

در للاسه جمعه على سالیانه هیعت علیرضا وطن دوست به تحمیل کارشناس خانهت، جواد علی به تحمیل هیعت ریاسه آقا و شیوا ممتز به تحمیل هیات ریسه خانوم .

اختراع فرهنگستان پزشکی در خراسان جنوبی

اقدمه اکادیمیه عرض المزید سبحانه فرابخشی

رئیس انجمن پزشکی ورزشی خراسان گفت: راه اندازی آکادمی پزشکی ورزشی کار بزرگی است که نیازمند حمایت وزارت پزشکی ورزشی و اداره ورزش و جوانان است و ما نیز باید در این زمینه همکاری داشته باشیم.

جواد خامسان افزود: با تهیه پروپوزال از این طریق عملیات اجرایی را آغاز خواهیم کرد و امیدواریم با انجام این کار بتوانیم خدماتی را در کنار خدمات بیمه ویژه ورزشی ارائه دهیم تا بیشتر در خدمت ورزشکاران استان باشیم. .

به گفته وی، پزشکی و ورزش نیز مانند سایرین در دوران ویروس کرونا آسیب دید، اما از ابتدای شیوع ویروس کرونا با همکاری اداره ورزش و جوانان استان برنامه های آموزشی برای پیشگیری از ویروس کرونا اجرا کردیم. . .

وی کاترنشان کرد: در سال جریحه کشایشهایی روست کریت و هیئت روگی استان فیلمیک کوبی لدهاند.

۲۶

رئیس اداره پزشکی ورزشی استان با بیان اینکه قبل از شیوع ویروس کرونا به هدف پنج درصد ورزشکاران سازماندهی شده دست یافتیم، گفت: در دوران شیوع ویروس کرونا افت داریم و تعداد ورزشکاران سازمان یافته در استان به ۲۶ هزار نفر رسیده است و تلاش می کنیم تعداد ورزشکاران سازمان یافته را افزایش دهیم

به غوره وهمه هائُهای ورکسین خوراسان سکوینی بیاد از دوران کورونا را خود را ساماندی کردیم ک ومدیدیریم با انتسنگو و وحداد رویه بگویشنم به جلو کیم کیم.

خامسان گفت: کیمتی‌های فریسی هیئت بهین وردیک ک کیب کیب

در ادامه این مراسم علاوه بر اجرای برنامه های متنوع حدود ۲۴ نفر، سرپرست تیم و باشگاه برترین های استان خراسان جنوبی بر اساس مقیاس آمار ورزشی از سوی رئیس جمهور تجلیل شد. فدراسیون پزشکی ورزشی