அக்குக்கு குக்கு குர்டி பட்டை பப்પ
این بنیاد شهید: با کمک دولت و شورا خوشبختانه حقوق والدین شهدا و حمایت معیشتی از جانباختگان حدود ۶۰ درصد افزایش یافت. ۵۳ درصد خواهد بود