पायान स्त्रिक्त अस्तिकलाग व अग्या अस्तिकलाग व अग्या | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، تیم فوتبال تهران پس از قهرمانی در سوپرجام و استراحت دو هفته ای به تمرینات خود در سری انقلاب ها ادامه خواهد داد. خط تیره ब्रबे लिग ब्र् क्र स्र गिर्त

کار بود ابی پوشان آنها از روز جمعه تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی آغاز می کنند اما مخالفت بازیکنان برای پرداخت نشدن مطالباتشان باعث تعویق شد. سریع آبی پوشان شد و انها به دیلیل منتدی نوبودن استیوتوشان، ترکین نیرکدن.

مدیرعام الکلبوم استقلاب روز عقشت در تعریف ابی پوشان حوزر پیدا کرد و علاوه بر این معاشرت با دراقه، قول‌هایی هم به انان داد و از انها کوست ک از یکشنبه را بری. خط تیره شروع لیگ

در تعرین امروز، کیله نفرات به جز ملی پوشان آنها دارای ارمان رمضانی و محمدحس زواری هستند که به دلیل این حقیقت را دارند مدت زمان در تعریف حوزر ناختند امروز به تور اختصاصی تعریف کرد. سبحان خاقانی هم زیر نازر کادر بیکین نرم doi آن آغاز شده.

آبی پوشان در ابتدا بدنهای آنها گرم می کنند، سپس برای بررسی وظایف تاکتیکی هزینه می کنند و در نهایت یک بازی فوتبال بین تیم ها برگزار می کنند.

تیم فوتسل استقلاب تهران فردا هم عرض المزید خود را در زمین سلمه کنکلاب اودا داد داد.