۹ شهر اسفاهان در ستوستو پرخرون تصاویر/۱۳ شهر زرد شد – تفریح ​​​​مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۷ شهر اصفهان در وضعیت ویروس کرونا نارنجی ثبت شد.

در شهرستانهای اردستان، شهرضا، خوانسار، چادگان، سمیرم، فریدن، فریدونشهرناین و نتنز در ستوستو پرخروت عجیب திடி شده است

و همچنین شهرهای اصفهان برкор، شناور و میاندشت، خمینیشهر، خوردن و بیابانک، دهاقان، شاهین شهر و میمه، کاشان، گلپایگان، مبراکه، نجف آباد، اران و بیدگل و لنجان پیز کو.

این چیز خوبی است باند رنگی ویروس کرونا آبی و سفید