۹۱ ک ک ک ک استان بوشهر ک شد – ک ک مهر | اخبار ایران و جهانبهوبائئه محمر، محمد جواد رستمی صوب یک کننبه درتوعتت

وی از درآمد مالی ۹۸ درصدی سرمایه صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی و پالایشگاه گاز استان خبر داد و اظهار داشت: سال عقشت هشت هزاز بلیدین تومان درآمد مالی استان بوشهر دریافت شد.

مدیر امور مالی استانداری بوشهر افزود: برای سال جاری ۱۳ هزار میلیارد تومان در استان بوشهر دریافت مالیات پیش بینی شده است.

وی از افزایش ۵۴ درصدی درآمدهای مالی در استان بوشهر خبر داد و افزود: در ۶ ماهه نخست امسال یک میلیون و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات در استان بوشهر اخذ شده است.