۴۷ کیشور در اغتشاین اخرین تفریح ​​دردانہ/ اینترہ بیش از یک میلیون فراخوان در فیزی مجازی


به گزارش خبرگزاری فارس، سید علی یزدیکه عضو کمیته شورای فرهنگ اسلامی شامگاه پنجشنبه در جمع نامزقزاران مسجد الرضا (ع) شهرری گفت: پس از پیرویزی کینگلی اسلامی، دوشمان شاهمهان از جوهمری یزموری اسلامی کرد و جوان بولتن. داکست کوشدن ایران را کبل از ۴۰ سالک کنړلاک کرد و آیینه در ۴۳ سالکی کنکلابی، با توتائه اخرین کنھلابی، با توتائه اخرینکت.

وی با اشاره به اینکه ۴۷ کشور و ۱۱ سرویس جاسوسی در حملات رسانه ای اخیر حضور فعال داشتند، خاطرنشان کرد: کشورهایی از جمله عربستان، مصر، ترکیه، امارات و سرویس های جاسوسی آنها تمام تلاش خود را علیه ایران به کار می گیرند تا کشور را متحد کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: از سال ۹۸ پرونده ایران از رژیم صهیونیستی گرفته و به آمریکا تحویل داده شد که با هزینه های میلیاردی در شرایط فعلی به فرهنگ واحد بازگشت. ، جنگ سیاسی و دیپلماتیک و هدف تخریب همه مواضع است

یزدی‌خواه به پیشنهاد داشد: دوشدان به بهانه‌ای برای اغتشاش بود و آن اولمهر ماه کود بازکایی مدرس و دونکها بود ام دائه‌ها همسا امینی شد شد سویدان علی جهومری یسلمی شود کابل اجی اج بن فردن ۱۴۰ دوکروب تنجیز شد. ان شباس سکوت کرد و کاک در شباس یران

وی بیان کرد: در سال ۱۳۸۸ دشمنان از طریق انتخابات ایجاد شدند و در شرایط فعلی با استفاده از نوجوانان و جوانان و شور و نشاط آنها ایجاد شدند و از فضای جامعه الهام گرفتند.

نماینده مردم تهران در مجمع با اشاره به اینکه بر اساس برآورد سامانه های اطلاعاتی کل مردم معترض کشور کمتر از ۱۳۰ هزار نفر هستند، گفت: بیش از یک میلیون تماس گیرنده برای جلسات. در فضای مجازی توزیع می شود، به طوری که اگر هر تماس گیرنده بتواند فردی را به میدان ببرد،

یزدی‌خوه با کیں به آکامه تحریم‌ها رضاد داد: پین به پروانه‌ای و VACKEN را به سنت‌های سنتی را به سحنه‌ای سئونه‌ای تسورین ایران گرزدند اما ساحبت از اینترنت رایگان می‌کنند زیرا تقدیم دوشنم به اینترنت رایگان می‌دهند.

وی گفت: ما در شرایط فعلی هستیم، علم تجهیزات نظام را می دانیم و آمریکا در حال انحطاط است که بر اساس دیدگاه امام و مقام رهبری نیست. در کشور در دوران انقلاب و شرایط کنونی».

این عضو شورای فرهنگی با بیان اینکه در شرایط کنونی راه های سخت و حساسی را پشت سر می گذاریم، افزود: نرخ بیکاری در کشور از ۱۶ درصد در حالت قبل به ۸/۵ درصد کاهش یافته است و کارخانه هایی که به دلیل بدهی های بانکی بسته شده بود دوباره تعطیل و بازگشایی شد.

یزدی‌خوه با ک به ک از تولتون در دولت ک گفت: در دولت به کاوورزان بها شد به کشاورزان بها شد و قدم می‌شد در کونی دولت ۸ تن قدم با قرآن ۱۰۰۰ و نهصد تومان تنی کیشور شد. ۸ تن گمدان از کندمکاران اینترین کاریک شد.

وی افزود: دولت به ۳۱ استان سفر کرد و از نقاط مرزی بازدید کرد و برای رفع مشکلات دل مردم رفت و ماهانه ۱۵ هزار میلیارد از بدهی های دولت پرداخت کرد.

پیاین پیام/ ۷۷۰۰۶۲
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید