۳۲۰۰ حزاز متعدده از پیاینه مرزی بازرگان ترکد کیدد کیدد – ایکین مهر | اخبار ایران و جهانجابر اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای سال جاری به دلیل بهبود نسبی شرایط کرونا و کاهش محدودیت‌های مربوط به این بیماری شاهد افزایش تعداد مسافران از طریق این گذرگاه مرزی افزود: نشم می‌دهد.

وی ادامه داد: بر اساس آمار تا پایان ماه سال جاری ۲۲۸۹ دستگاه اتوبوس در پایان بازارچه مرزی تردد شده که شامل ۱۱۴۲ اتوبوس ورودی و ۱۱۴۷ اتوبوس خروجی بوده است.

مدیر بازارچه مرزی گفت: در این مدت نزدیک به ۷۶ هزار کامیون شامل ۵۰ هزار و ۶۴۷ کامیون ورودی و ۲ هزار و ۵۳۵۱ کامیون خروجی از این پایانه مرزی تردد کردند.