۲۳۰ دانشگاه ابتدایی خراسان جنوبی زیر ۱۵ داده ها‌آموز دارد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سکینه طیبی ظهر یکشنبه در نشست خبری به رویداد هفته معلم اظهار کرد: ۲۳۰ دانشگاه ابتدایی زیر ۱۵ داده ها‌آموز در عوامل مختلف خراسان جنوبی موجود است کدام ممکن است تا حد زیادی آنها در مناطق مرزی استان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات بخشی اجتناب کرده اند قیمت ایاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهاب داده ها آموزان را تیز کردن می‌تدریجی.

وی همراه خود خاص اینکه بخش تولید دیگری این قیمت را کفگیرها داده ها آموزان تیز کردن می‌کنند، اضافه کرد: در زمان شیوع کرونا، مقامات کمک خوبی {در این} زمینه انجام داد، در {پاسخ به} پرس و جو خبرنگار مهر در باره املاک مازاد آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش تصریح کرد: تغییر به احسن املاک در اصل کار مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس در قالب این سیستم بودجه سالانه قرار گرفته است.

طیبی همراه خود ردیابی به خشک سالی های تعدادی از سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجرت افراد اجتناب کرده اند روستاها به شهرها، اظهار داشت: در تأثیر آن فضاهای آموزشی مازاد در مناطق کشاورزی مرتفع‌اند با این حال در یکی ۲ سال فعلی همراه خود ملاحظه به رشد مسکن کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی شاهد این هستیم کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند تحویل داد ۱۰ سال بعضی اجتناب کرده اند این مدارس احیا می‌شوند.

به آگاه وی سال قبلی ساختمان ۲ دانشگاه مازاد در بازار ادعا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی کدام ممکن است در زمینه مونتاژ مدارس خیر ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو همراه خود همیاری افراد روستاها احداث شده‌اند، اینجا است کدام ممکن است در به اینجا رسید حاصل اجتناب کرده اند کالا آن در مکان خوردن شود.

معاون اداره کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خراسان جنوبی یکپارچه داد: ۱۸ دانشگاه {در این} خصوص در استان موجود است کدام ممکن است در مدارس خیر ساز، تذکر خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد {در این} باره شرط است.

وی در {پاسخ به} پرس و جو عکس در خصوص استفاده اشخاص حقیقی در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اظهار داشت: اجتناب کرده اند طریق ماده ۲۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی اشخاص حقیقی در آزمون، فریب دادن نیروی انسانی در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش انجام می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط استخدامی برای عموم اشخاص حقیقی مشابه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جز سهمیه فرزندان شهدا، جانبازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران، سهمیه عکس {وجود ندارد}.

طیبی یکپارچه داد: به همان اندازه کنون زیادی از مطالبه همکاران باکلاس برای قبول این پاسخگویی مطرح شده است کدام ممکن است امتحان کردن این سبب انبساط مدرسین احتمالاً وجود خواهد داشت با این حال گروه استخدامی ملت همراه خود ادعا اینکه امتحان کردن این سبب بی نظمی در استفاده‌های آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش می‌شود اجتناب کرده اند پذیرش این مطالبه همکاران شخصی داری کرده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این مسئولان گروه استخدامی ملت ادعا کرده‌اند کدام ممکن است در جاری حاضر استفاده فرزند در مقابل کفگیرها در هیچ دستگاهی انجام نمی‌شود با این حال سال قبلی سهمیه‌ای در کسب خدمت برای فرزندان باکلاس لحاظ شد.