۱۵ خبرنگار فلسطینی در زندان های اسرائیل هستند
این گروه در این بیانیه اعلام کرد: مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل با سیاست‌های سرکوبگرانه و نظام‌مند خود به تعقیب و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران فلسطینی ادامه می‌دهند که بارزترین آن بازداشت آنها است.