گزارش ورزش استقلال| سرگرم کننده‌های معلم ایتالیایی در روز بازگشت/ حضور ناظر ویژه در ترکیبی آبی‌ها +عکسها


به گزارش خبرگزاری فارس، ورزش روز چهارشنبه خدمه استقلال اجتناب کرده اند ساعت ۱۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود صحبت‌های مقدماتی فرهاد مجیدی تحریک کردن شد.

* {در این} مونتاژ تمرینی گابریل پین معلم ایتالیایی استقلال کدام ممکن است {به دلیل} ابتلا به کرونا بازگشتش به تهران به تاخیر افتاده بود، حضور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استقبال خوب و دنج گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای کادرفنی استقلال روبه‌رو شد.

* گیمرها استقلال بعد اجتناب کرده اند خوب و دنج کردن به مرور تاکتیک‌های تیمی مشغول شدند.

* فوتبال داخل تیمی بخش بی نظیر این ورزش بود.

* تمام گیمرها استقلال {در این} ورزش نمایندگی داشتند.

* ورزش روز چهارشنبه خدمه فوتبال استقلال عالی میهمان ویژه نیز داشت. شهاب مرتضوی هوادار استقلال {در این} ورزش حاضر شد. او کدام ممکن است همراه خود برخورد دلپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب و دنج سرمربی استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها در بدو حضورش مواجه شده بود، در تمام ورزش در امتداد طرف فرهاد مجیدی سرمربی استقلال حضور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادل عالی معلم بر کار کردن گیمرها نظارت داشت.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول راهنمایی کنید