گرد و غبار در اهواز (معکوس)
بر اثر ورود سامانه موسمی، طوفان و وزش باد شدید، غلظت گرد و غبار در هوای اهواز در روز ۲۰ روز شبانه (۸ اسفند ۱۴۰۱) به حدود ۱۰ هزار میکروگرم بر متر مکعب و ۶۷ برابر با آن حد رسید. این محدودیت نهایی دستگاه اندازه گیری است.