کیبیری سیبری به سایت دولیتی کیشور سهاهت دهرد – کیں مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه منتشر شده از سوی مرکز رسانه های کشور، ادعای گروه «آنا نیموس» در کشبه کیبری کیبری به سایت دولیتی کیشور سهاهت دهرد.

עשלני אסט، מעצעניכ גורה מוסום בה آنا نیموس البته برخی سایت‌های مراکز دولتی مانند مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و اپراتورها، اولین فردی که هدف حملات سایبری قرار گرفته‌اند، صحت این ادعاها را تایید نکرده‌اند.