کودک را از دریا نجات دهید
आलिगर तामार करें आंद श सीलाब शार यसूज यसूजरा फरा गरिप दरिप दर कीग के मरडून मरडून मरडून بरडून म ad ک ن ن ب ب ate yس athahnah ت ate ت ate ت ate ت ate ت ate ت ب ب ب ب ب ت ت ت yس حسینی پاساجها را اب فرا کرته است. راح سدها روستا و رقبه عشایری در حال حصره بروقه است. هلال احمر از یمداد عرض المزید به سیل زدغان خبر داه است. विदेवी महर मुषाना गिर नाज यक मुका अग दर दरवा अबा र मी‌धदेड मी‌धदेड.