که بلادیکی از میکه بر ویره که هیی مافند؟
باید بدانید که بازپرداخت مالیات و هزینه های پرداختی برای کالاها و خدمات تنها برای خریدارانی که از مشتریانی که جزء سامانه مشتریان هستند و از طریق کارت های بانکی خرید می کنند رایگان است.