کلمه “نابغه” به چه معناست؟
سرنگ دوستعلی جلیلیان: چندی پیش و به دنبال اطلاع ماموران از تولید و توزیع مکمل‌های تقلبی در محدوده قلعه نو دستور به موضوع به صورت ویژه در کارفرمایان کلانتری ۲۱۱ قلعه‌نو قرار گرفت و اولین ماموران با انجام تحقیقات اولیه متوجه شدند که گزارش واصله انجام شد. تو اینجایی.