کشف کتاب «انگیسی برای نظامیان» در پایگاهی در ماریوپل – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نیروهای روسیه یک کتاب آموزشی انگلیسی با محتوای نظامی را در پایگاه گردان «آزوف» در شهر بندری ماریوپل پیدا کردند.

بنا به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار اسپوتنیک، ارتش روسیه یک کتاب درسی با عنوان «کارزار انگلیسی برای ارتش» که ناشر آن «مک میلان» یکی از بزرگترین ناشران انگلیسی زبان در کشور انگلیس است را در پایگاه گردان ملی گرای اوکراینی آزوف در ماریوپول، پیدا کرد.

بنا به آنچه در این گزارش آمده، این کتاب موضوعاتی در خصوص تاریخچه، ساختار داخلی و مراحل گسترش ناتو و همچنین شیوه ها و قوانین استاندارد در ارتش آمریکا و انگلیس را در خود دارد.

همچنین بخش هایی در مورد تشکیلات ارتش، درجات و نشان های آنها در این کتاب به چشم می خورد.

کتاب مذکور از طریق تمریناتی، خواندن نقشه های ناتو، شناسایی نمادهای استاندارد نقشه ناتو را نیز آموزش می دهد.

در این کتاب همچنین الفبای آوایی ناتو آموزش داده می شود که در آن به هر حرف از الفبا یک نام رمز جداگانه اختصاص داده شده است. به عنوان نمونه A برای آلفا، C برای چارلی و D برای دلتا.