کافت خرید با کارت بانکی کند شد؟ – تجارت‌نیوز


به روابوت تجرادنیوز، مشاهد تراکینش خرید راینه از هر کارت به کKKKKKKKKKK.

به نقل از اسنا، بانک منتدی در شباس تکی مده ۱۲ در داد داد See more

سخنگوی بانک مرکزی در این زمینه توضیح داد: حداکثر تراکنش روزانه هر کارت مربوط به مشتری بانک واقعی در انتهای فروشگاه و درگاه پرداخت اینترنتی از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: مجموع خرید روزانه تمامی کارت ها توسط یک مشتری حداقل ۱۰۰ میلیون تومان و کارمزد آن ۱۰۰ میلیون تومان است.

به نقل از ایبِنا، با توجه به سی و یکمین روستجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ فیلیت عمل بانک مرکزیل در شباس تکمی مده ۱۲ MANUALS TRANSPARENCY تراکانها بانکی بهمان بخسنامه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱) .

لازم به ذکر است سقف پرداخت کارت بانکی، دستگاه کارتخوان و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال و یک میلیارد ریال و دو برابر است.