کاشف ۲۵۰۰ تحده امُول تعلقفی/متهم دستجر شد – تحده مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، گروهبان دوستعلی جلیلیان در تشریح این خبر گفت: در حین کسب و کار، تولید آمپول های بدنسازی تقلبی در یک کارگاه تولیدی در منطقه «امین آباد» و توزیع آمپول با قابلیت اطمینان انجام شد. برندها، موضوع بررسی به دستور تیم عملیات خودرو امین آباد کار کریپت.

وی تصریح کرد: در راستای انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی، ماموران از جمله شناسایی کارگاه تولیدی و هویت مالک در رابطه با پیگرد قانونی متهم دستگیر شدند.
فرماندهی اداره اداری شهرستان در بازرسی از کشف بیش از ۲۰۰۰ و ۵۰۰ آمپول تقلبی و تعداد زیادی لیبل مارک های مختلف در بسته بندی های مختلف خبر داد.

گروهبان Jalilian ، अधा दाश: वारित रियाली अमवाला कैश श श विलियोन विलियोन विलियोन आडाई व ब फोस में देशुशे में में में ar मेंर