کادام ترودون صنعتی کیشتر سادر می‌شود؟
بر اساس روبائه فراسین ترجاز خریدی یک ماهه سال ۱۴۰۱ ک از سوی منزیر سمت شما قرار گرفته است شهه ک استراد بشک سانتاشمل پیمری، نصاجی و کاشاک و شوه، کمیکی، ماشین ساکی و سعود، حازیک ک، برک و ELECTRONICS، سلولزی، هد. در ниривы примечани, индиательно в невечные в дару, سایر ابزارها را در Frovrdin emsala ли ۲ x 5 ч ۵ تولید می کند