چگونه خوردن ماهی می تواند سیستم ایمنی بدن را تقویت کند و ویروس ها را دفع کند – موسسه تحقیقات و آموزش سلامت مغزدکتر گفت. فیلیپ کالدر، پروفسور ایمونولوژی تغذیه در دانشگاه ساوتهمپتون و نویسنده مطالعه اخیر بررسی شده “تغذیه و ایمنی شناسی: درس هایی برای COVID-19”.

تغذیه خوب برای حمایت از سیستم ایمنی قوی ضروری است و داده های مطالعه رژیم غذایی و سلامت NIH-AARP روی بیش از ۴۲۰۰۰۰ نفر نشان می دهد که خوردن غذاهای دریایی مرگ و میر تنفسی را تا ۲۰ درصد کاهش می دهد. در واقع، مصرف بیشتر ماهی و اسیدهای چرب امگا ۳ به طور قابل توجهی با مرگ و میر کلی کمتر مرتبط بود.

بیشتر بخوانید در: https://www.prnewswire.com/news-releases/how-eating-fish-can-boost-your-immune-system-and-keep-viruses-away-301414284.html

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر