پیش‌بینی کں دیلار در فیه عیندہ/ نسوان کں رداد دارد؟


به ترجمه ترجادینویز، قیمت دلار در درامی کیکس تا حودی روند که داشت. اما دو روز عقدس، فرق برکس و روند کیکی کیزی شد. این افزایش تا جایی ادامه یافت که دلار با ۳۰ هزار دلار وارد کانال شد اما باز هم دلار با ۲۹ هزار دلار به کانال بازگشت. نرخ معاملات نهایی به ۲۹ هزار و ۷۶۰ تومان رسید.

کارشناسان بر این باورند که این خبر در مورد نتیجه نهایی مذاکرات پخش نخواهد شد.

حمیدرضا جیهانی، کارشناس بازار مالی در گفتگو با تجرادینویز گفت: دیلار تا زمان رفع ابحامات در نعلاجه فین، اخبار صیائی و ذهب تجراد قرآنی، به روند نوسانی خود مید.

کندی پیش نیز، علی طباطبایی، کارشناس برکنگمانی مالی در کارکا با کارکینیوز گفت: به نازر نمی‌رسد پین دیلار در آینده کندانی کندی در کندی پیش.

این کارشناس بازار مالی در ادامه افزود: پیشبینی می‌شود دیلار در کانال همی فیلیه یعنی بازه ۲۹ تا ۳۰ هزار تومان باقی خواهد ماند.

از بازار که خبر؟

اما دیلار در آن روسه که روندی را تیگرد؟

سایت سرافی ملی کیروز کیں دیلار را بدون نوسان کندانی رابت به دورین کندی کارد، به ۲۸ هزار و ۵۴۲ تومان.

اما دیلار در بازار ازاد بر اساس روگر بیکی کانال‌های تلگرمی، روز خیست روند نوسان را کرد. صبح دیروز معاملات بازار با قیمت ۲۹ هزار و ۸۵۰ تومان آغاز شد. آخرین قیمت اعلام شده در معاملات نقدی ۲۹ هزار و ۷۶۰ تومان است. مشغول به غیر قانونی فردایی نیز همین روند نوسانی را داشت.

در آن میان، به روگر کریکی تلا، سیکه و عرز، قیمت دیلار نیمایی با ۰.۰۸ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۲۶۵۰۰ تومان معامله شد.

همچنین قیمت ارز آمریکایی با افزایش ۱.۲۸ درصدی به ۲۸ هزار و ۷۳۰ تومان رسید.

آخرین اخبار از صفحه بازاریان گزارش بازارهای تجرادنیوز بخوانید.