پیش‌بینی بازار فردا / کریب سینگ کنگرین موازی با بورس – تجرادنیوزپیش‌بینی بازار فردا / کریب سینگ کنگرین موازی با بورس – تجرادنیوز