پویایی آمریکا برای شناسایی روسیه به عنوان “دولت تروریستی”


به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، سیاستمداران آمریکایی این روزها تلاش خود را برای توصیف روسیه به عنوان «حامی دولت تروریسم» آغاز کردند.

غین نیورویک تایمز در روگوی روز جمعا به مجلس سنا از کونین توکوی علی روسیای می‌کند. «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا حمایت خود را از این موضوع اعلام کرد.

این در حالی است که بنا به ادعای «آنتونی بلینکن» نیویورک تایمز، وزیر امور خارجه آمریکا همچنان این اقدام را رد می کند.

روز کارهشنبه مجلس سنای آمریکا کتانومه زامـاوری را کرد که از بلیکن می‌باه را روسیه در ایران، سوری کری، سوریا و کوبا در روستینه مسوم به «حمی‌​​​دولیتراسی دولتی» کرد.

لیندسی گراهام، سناتور جمهوری آمریکا و یکی از حامیان این فرمان گفت: «برای من، [ولادیمیر] پوتین (رئیس جمهور روسیه) اکنون مسئول یک سازمان تروریستی در دولت است.»

این سناتور آمریکایی ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی روسیه را متهم کرد و موثر واقع شد.

Blinken روز پنجنشبه در سوالی هراده آن دکی به تور تلویهی گفت نمر کنین توکی با توجه به تحریمهای کدید ک علی روسیا کاوهدی و کندی کندانی دهرد.

و گفت: «هزینه‌هایی که تستوره ما و سایر دروسی‌ها به روسی‌ای تحویل داده می‌شوند و به کمک آن می‌آیند از کرین کرینت روسیه در لهیزی روستودی هامی ترورسامی ایجاد شده است. بنابراین آثار کار عملی یکسان است.

روسیه برای ۲۴ فووریا ۲۰۲۲ (پنجم آسفیند ماخ ۱۴۰۰) باد برای بخ ریشلیمت از دئیتن استکلادن تا ژموهوری لوهانسک در دانستک از اوکراین، بخد این گروگانی ниرو ایزام کرانه در AZ.

Россия хабад ход را آز این خرید، نازی دختر اوکراینی، هله سلاخ این کیشور، رفا ناжиرونیй هد در ویگابت پریزتاسیя компьются луخانسک در دانستک آثار کردزه در گورى کریست هر ساعتی تراش.

دولت اوکراین اما استقلاد دونستک و الوحانسک را به فرسمیمت نیکتهه و هوزر نیزامی روسیای را «تصفیف و ایمه کتمهد.

бех دیگر بیشتر مشاهده کنید

به به کروبی‌های گربی‌ها، در صحنه میدانی روسیای کیده لوهانسک در کرکه شرکی دونباس وکراین را به کنتل کود درافرده و در تلها بری کیں بر همۀ کی کی دونتسک است.

انتهای پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید