پوستر تعرف التربیت ۴ هزار حافظ قرآن در یزد تعرف التربیط شد – تعرف مهر | اخبار ایران و جهانبه لوغور استاندر مهر، شوری فارغان جمی استان یزد عصر دوشنبه باحوزر امام جمعه یزد، استانداری ایزی مزر یزید.

در یسته شوریا فارغ التحصیلان عرامی استان در برد آین نامه بدوری شوریا مساجد اذا تصفیل قرانهای عفاف و حجاب در یزد و شرستانهای استان.

در آن از پوستر کربتیا ۴ هزار حافظ قرآن کریم شد

کر تربیبه ۴ حزاز حافظ قرآن کریم در استان یزد را آنتاثون، خانه های قرآنی و جمعی القرآنی در این راستا.