پهپادهای نیزامی منتدلی BAE با اکلتها سدها نیمر بر ساعت شدن
پهپاد منتدل ۲ در دو مدل برای میکیت‌های ک و ایبی در ک ک ک این محصول با موشک‌های هوایی کلاس Spear و موشک‌های هوایی کلاس Meteor سازگار است. توان آن پرنده تسویر یک متورور جت تامین می‌شود ولی دم آن به شکل حرف V است.