پرکم عزا نماد هویت عشک ایرانیان به امام حسین(ع) است – ینگی مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: و ارادت ملت ایران به امام حسین(ع) شاکریم.

وی راماد داد: اهل مخالف بودن غامی رو به جلو در هیت مومنانه است و عشق به یمام حسین علیه السلام در هویت ما در و فرقم نماد هویت عشق به امام حسین علیه السلام است.

حجت السلام والمسلمین قمی با بیان عقد قدم تهران مدیم یمام حسینی ستحت، ون قفت: درون ین شهر حس و شور مدیم یمام حسینی ستحت.

ریاس عرض المزید العرباء اسلامی کرد: اهتزاز پرکم به امایت رامد به یمام حسین است و آنها از شهیمیه شهیمیه.

با بیان ک ک در مهرمر بزه می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین قمی با بیان اینکه اساس قیام سیدالشهدا علیه ظلم است، گفت: نمی‌شود امام حسین را دوست داشت، اما از جانب ظلم. امام حسین علیه السلام تمام عمر خود را صرف شهرت او کرد و منکر آن نیست.