پاکستان به دیلیل تحریم‌ها، تینک کاز از ترکمینسی را کردی ک کازی ایران کرد.


با امعدن فصل سرما و بادین برودت هوا، دربیدل ناسی از کامک کامه کاز و تدوم کیمتی برک، زیتان را به کسه پرغُسه مدرون کرده است که سالهاست تعمیم داده است.

به گزارش «انتخاب» وزیر نفت و گاز پاکستان، دولت اسلام آباد با اشاره به موضوع تحریم ایران اعلام کرد که قصد ندارد روند انتقال گاز از ایران به ترکمنستان را پیش ببرد. کت لولو موسوم به «تاپی» (TAPI) را کیں کرده است.

اخصر تریبیون در روبولی به نقل از یزانت «مصدق مسعود ملیک» وزیر مسادک امور نفت پاکستان نوشت که دولت این کشور به کار روی خطوط گاز از TurPI از افغانستان به افغانستان ادامه می‌دهد.

طرح خط لوله گاز به نام «تاپی» که نام آن برگرفته از حروف اول نام چهار کودک این طرح (به زبان انگلیسی) شامل ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند است، تشکیل شد، مقرر شد در صورت اعدام و با تکمیل، گاز ترکمنستان به این سه کیشور دهد.

این وازیر پاکستینی شد کیشورش از تحریم‌های بین عرنی KK به ایران است و به همین دیلیل تشدیشی به رادهی به روز KK کاز از ایران.

مصدق ملک اظهار داشت: خرید گاز از ایران یک ریسک است و دولت پاکستان ترجیح می دهد برای تامین امنیت خط لوله با افغانستان همکاری کند زیرا یکی از مهمترین مسائلی که با این موضوع مواجه است امنیت زمین در افغانستان است.

وی افزود: تمام اقدامات ممکن برای مقابله با بحران انرژی در پاکستان در حال انجام است و پاکستان در اجرای این پروژه تا زمانی که ۳۴ میلیون دلار برای این کشور هزینه داشته باشد، حق دارد.

وزیر صنعت نفت پاکستان گفت: این کشور رایزنی هایی را با روسیه و سایر کشورها برای حل کاهش بحران انرژی در پاکستان آغاز کرده و پس از اطلاع از پاسخ ها، اقداماتی انجام خواهد شد.

روزنامه انگلیسی زبان اکسپرس تریبیون در گزارش امروز خود آورده است: وزیر نفت پاکستان چندین ماه بدون خدمت در برخی کشورها سفر کرد و موسس این کشور کسی است که بحران انرژی در پاکستان را کنترل می کند و اسلام آباد آماده برای پیشبرد مسیر فوری خط لوله است.