پاشارا آمریکا брай ковать Паксатин алих Россия др огразменный млли – Августания мехр | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سداوسیما، منابع دیپلماتیک اعلام کردند که آمریکا اسلام آباد را از سیاست «دوجانبه» در اوکراین نخواهد پذیرفت.
که
اکسبرس تریبون نیشت امیریکا و اندیدان غربی‌اش کار است قطنامه‌ای را در مجموع ک ک هی هی هی ک در آن ستبریت ومهیت آمه روسیا به اکراین، می‌شوند روسیای نیزامیان از کاک اوکراین را.
که
بر اساس این گزارش، آمریکا بالاترین حمایت را در این کاهش به ویژه از حمایت کشورها انتظار دارد.
که
پاکستان در ماه مارس همراه با چین، هند و سایر کشورها به دلیل واکنش شدید کشورهای آمریکا و اروپا از رای دادن به این قطعنامه خودداری کردند.
در هلی که روستای کوبری رایی ممتنع پاکستان را برابر حمایت از روسیاسی لوک دانستند، اسلام‌اباد کرد کرد کرد از کر یک از ترفین، نکس بری یک‌شیر بری منی‌گری را سلب را می‌کند.