یک قمی در تعلیم حرم شاحراغ به شهده ریستی – تعلیم مهر | اخبار ایران و جهانبه لوغور آنگی مهر، به دیگر کی تریسریک باداززهور دیروز کارهشنبه ۴ ابان ماه ۱۴۰۱ در حرم متاه शाहचराग (ع) ۱۵ نفر شهید و ۱۹ نفر مجروح شدند.

یکی از میهمانانی که در این حادثه تروریستی به شهادت رسید، سید فرید الدین معصومی اهل شهر مقدس قم، دارای مدرک دکتری مکانیک و مدیر جوانی است. برگزاری برق و عنریجه غدیر بود.

وی که پس از پایان جلسات کاری و همزمان با اقامه نماز جماعت مغرب زمین برای نظارت بر پیشرفت پروژه های برق و انرژی در غدیر فارس به شیراز سفر کرد. عشاهدر جوار ضریح نورانی حزرت احمد بن موسی शाहचराग (ع) הוזור אבוד בוד ק דר דר דיר שהידאין ין עשאדה، פשורד פרהד תוראשרד.

این حادثه تروریستی شهیدپرور در تکمیل و اجرای پروژه های برق و انرژی در کشور تاثیر داشته و طی یک ماه گذشته جلسات مختلفی با مسئولان برای ادامه ساخت پروژه نیروگاه سیکل ۹۱۳ مگاواتی برگزار شد.

این شهید از درجه عالی بود و علمای نخبه ایشان در هنگام زیارت حضرت متاهل و دارای دو فرزند بودند शाहचराग (ع) به دست فرد ترورسی به شهداد ریستی.