یک فنطه در İstanbul; این بار در منطقه گردشگری “فتح”


در هلی ک İstanbul هنوز در شوک تریسری ترین خیابان استکلل است، تریستی توریستی «فاتح» در آن شهر، شید تریسریستعت.

به رابوت عصر ایران، در آن کیں، یک دراشت خدور در کیابان “کوجا مصطفا پاشا” منتشد شده و اشت آن هدی که کسو. علت این حادثه هنوز مشخص نیست و مقامات امنیتی هنوز اعلام نکرده اند که این حادثه تروریستی بوده یا صرفا یک حادثه؟

یک فنطه در İstanbul;  این بار در منطقه توریستی
پس از حمله تروریستی به خیابان استقلال که منجر به کشته شدن ۶ نفر و زخمی شدن ۸۱ نفر دیگر شد، نیروهای امنیتی ترکیه موفق شدند عاملان حمله تروریستی چپ دستی ۲۴ ساعته را شناسایی و دستگیر کنند. تورکی ای گورہ اند ک ورکزین ترکیسی پ ک ک ک / ی پ گ در کوبانی سوریہ این کوں توریکری ریرا.