یاد جلال مقعد , دوبله دیر نه جلال دارد و نه مقعد!


جلال گوینده، دوبلور و مدیر دوبلاژ محلی در پانجم آبان بر ثرت کوینده و در سن ۸۱ سلکی دار فانی را وداع گفت.

بازیگری را از سال ۱۳۴۴ در سن ۲۴ سالگی در فیلم «از مادر» آغاز کرد. وی در ساخت فیلم‌ها عتیرین «راز گل شب بو»، «غالان»، «زنگ ول» و «آلونک» نکش‌آفرینی کرد. शुरत जलाल अगा में अमान अमा मेहिस वेश अगावा वरन वेद वेद देविश देदेनी‌हा मी‌गुदा گیرد