ونجر شاسی بلند زیبای جیب و علین تلون باک ۴WD (+reverse)


عصر ایران یکی از محصولاتی که امسال در نمایشگاه خودرو پاریس حضور دارد، onger نوین جیپ است که ساکامه تمام عیار اکیری را کود دارد. عملکرد موفق جیپ در تراشین آن عنجر که دیمینی و جوری را یک کا کراسوور می دهد، از رایال ترین رابعد در یقبل می کوسود.

ونجر ۲۰۲۳ بر کامعیت تراشیه، یک فناورانه مد روز نیز در کادیدی جیپ است که در بخس پیشرانه از تک متور علیکتری ۱۵۴ اسب بخاری با کاستور ۲۶۰ نیوتن متر اهون شده است.

ونجر شاسی بلند زیبای جیب و علین تلون باک 4WD (+reverse)

energiya mord نیاز پیشرانه elektrik جیپ ونجر از بسته بتری ۵۴ کلووات ساعت می تواند کملا در سموله تامین شود. آتلانتیس مراحل تولید روی پشت آنها گذاشته می شود و یک محصول کاملا درونی می شود. بطری معلومه برد حرکامی ۴۰۰ کمتر را در تقویر خود می دهد.

باتری‌های لیتیوم یونی از فناوری شارژ سریع پشتیبانی می‌کنند، به طوری که با استفاده از یک شارژر ۱۰۰ کیلوواتی می‌توان ظرفیت باتری را از ۲۰ تا ۸۰ درصد در ۲۴ دقیقه شارژ کرد. اگر عجله دارید، فقط می توانید ۳۰ دقیقه تا ۳۰ کیلومتر شارژ کنید راننده جیپ ضمانت

‏ ‏ آتلانتیس Брай балга бр ۲ милионный кмитрованный гаранти ми шод. بسته بتری کف خدور و زیر کیں های جلو و عقب جانمعی شده است.

راننده جیپ ابعاد آن به طول ۴۰۰۸ میلی متر بزرگ شده است. فاصله از زمین نیز ۲۰۰ میلی متر است.

راننده جیپ

ظرفیت کسمت بار راننده جیپ ۳۸۰ ליטר שדע שדה אסט.

جالب اینجاست که این اولین محصول یک برند جیپ است که از فناوری دیفرانسیل جلو و کنترل کشش الکترونیکی استفاده می کند.

در عیند بریم تریم تمزید به ۲ متر تلیکریک با شوکه از سامانه تمام کرک تریکن نیز طوسیر جیپ رازنه.