ولین المــاد العلوم العقلی مجاز می شود – تعلیمه مهر | اخبار ایران و جهانبه روبائ للامترجم مهر، اولین المــاد العلوم العقلی با کتاب کتاب خط تیره حکمه نجشته العلّامه طباطبائی رضوان الله‌تعالی‌علیه تسودسه مستشعه تعلیم تعلمه نفحات و کنرز التعلیقه تعدیقه فلاسهاء اسلامی با صاعدریه دیر إسطافه و کنترل تعلیمات می‌شود.

این المپیاد ویژه دانش آموزان و دانش آموزان متولد سال ۱۳۷۰ می باشد.

زمان حقده عن المعاد ۱۵ مهرماه ۱۴۰۱ و مهلت بتبر نام تا ۲۵ مرداد مه ۱۴۰۱ انجام شده

به سامانه تعلیمه نفحات به آدرس http://elearn.nafahat-eri.ir/ ترکه یدون.