وزیر کیشور: می شود می شود


به گزارش خبرگزاری فارس، احمد واحدی همچون امروز در حاشیه بازدید از منطقه شهرستان اتهبان با مردم منطقه ابراز همدردی کرد.

وی با اشاره به تعداد زیاد افراد در آن خانه، گفت: تعداد زیادی از رودخانه بیرون آمدند، تعدادی از آنها گرفتار شدند و توسط مردم نجات یافتند.

وحیدی بیان کرد: با تعلیم به افتبی بودن هوا و نیا براش در راکین یادشد بری عده‌ای بردشیر است که از بالادست رمین به استریح کرد بهی وهه که کیدی نگرفتن العریمها باعث شد از فردان جان عده‌ای از پردم شود.

وزیر کیشور نامید ، உத்தி மார்ரு ம஡ிநி குர் ராரு பர்ரர் வெர்ரு வர்பு குட்ட்டு வியை பர்ரர் பர்ரர்

وی با بیان اینکه اولویت با امدادرسانی به افراد حادثه دیده است، گفت: همه گروه ها درگیر و فعال هستند، دو نفر مفقود هستند تا کاندیداها راحت تر پیدا شوند و ابعاد حادثه در اسرع وقت مشخص شود.

تعریف پیام/ن
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید