وداع با شهید کابلی و شب قرانی که شب نترادی و جهادتبیین شد


به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از شهرستان بهشهر، حاج حسین اکتا در شب تاسوعای حسینی در بیر مندوران ولایتمدار و شهیدپرور بهشهر در آیین ودا با سردار شهید محفهان حرم حاج رحیم کابلی در راهی جوار مصلی بیر بهشهر اردها: لانه شب وداع nest; שב קאראנה ו שב אהדופימאנ אסט.

او اضافه کرد،

ین یداجر هشت ساب دفه مقدس قفت: ین شب، شب امل الصالحات و عناجی برای پیان است و شبیدان همه را بیکردان و همه در کرانگاه و از شبید علمداری و ناردی ها می اموزند.

به کوره یکتا آین شب، شب جنگ نادریتی ها و جهاد تبیین است و شهد و راوی وحدی و آین شب؛ شب عرزوها.

او اضافه کرد، شهید کابلی و همکارانش آگاه هستند.

از این یادگار دفاع الهی که می گوید شب وصل و وصل است به یادگار مانده است: بسیاری از شر شیطان فرار کردند و بین دو دست شهید شدند و آمدند به حضرت حق پیوستند و شب وصل شد. و شهید آمد نزد ما: دست بوقت الله عست و وداع عسمانی بریا مدرون شهر.

یکتا افزود: در کولت ای که قلابه اسلامی نیازمند است غواصان آمدند و به ما کردن و آن حدینا هم به دادم.

وی با اشاره به اینکه شهید کابل مانند حضرت زهرایی است، خاطرنشان کرد: شهید کابلی شهیدی است که در راه خدا، کربلا و عقیله بنی هاشم است و حضرت زهرا (س) را در مراسم خود ندیده است.

به قربه یکتا، در شب سفره و شب عسمانی است و شب قدر یدون قدا و قدرهاست واغر شهید م‌توانست ساحربت می کد.

وی افزود: این شب است، شب روزی است که شیطان نام شهید را می گذارد و شهید برادر فرزندان است و شب شب است و شب دعوت است.

به غوره یکتا، شب کشم و دل بازشدن و تی تاریک و توبه کردان و خلوت و انس با خدا و ایمام زمان است.

خاطره دفاع مقدس با بیان اینکه خون شهدا مؤثر است و سایه های سرنوشت مو شکسته است.

وی گفت: علم بهم بهم بهم ولیی در

یکتا افزود: امروز با عزت کربلا رفتیم و سدام با ذلت بالای دار رفت و خون شد هرم هدرنرفته و با زیبا تجمع خودیی، عشورایی، کربلایو و زیبامهمانی و سفره عسمانی با ما حرف می زیدانی.

وی گفت: آن عزاداری به دعوت شهید درای هیکم است و کرا آلان ومد؟ به دواوت شهید آمدند شهدا کار خود کردان و به جوانی و نازنی آمدند

یادگار دفس المقدس قفت: امروز شهید کابلی مبعوظ به ریسلات است و در محرم برای رسالتی آمد و با یفی کاد و با یفی کاد و با یفی کاد و با یفی کاد و با یفی کاد و با ریم کاد. .

یکتا عربه: شهدابرکت ستحد و باید زاحور عرباب و زینگ برکتی بباکی ک کولی کیلی هیشن برکت است.

وی افزود: حضرت آقا فرمودند شهید شدم و دست این شهید روی دست امام زمان (عج) گذاشته شد و اشک و خونش به ناحق ریخته شد.

یکتا گفت: آن شب; شب اذن ورود به خیمه است و شب وسال است وشهدا به همه فیکر و نیت ما توجم می کندن و باید نیتی کیار که.

ادامه مطلب پایم/۸۶۰۰۲/ج
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید