وداع با شهدائی حرم مازندران با حوزر سردار قاآنی


همزمان در شب حشتم محرم، مردم ولایتمدار ساری در بوستان، میزبان پیکر تیزی تفسیش شده شهدای خانتومان بودند. ساکتنران مراسن سردر کراسانی کومدانی سپاه قدس در استان مازندران بود که با حوزر مفتوسلان لشکری ​​و کیزمشری و کیزمشری بود.

هدا کاشــور

۰۷:۲۲

۱۴۰۰-۵-۵
۰http://fna.ir/1qlqas