وازیر امور فیلمین indonesia نسبت به امام خمینی (ره) ادای کرد کرد – کیں مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، وزیر امور خارجه اندونزی و تیمش پس از روز سه شنبه در کنار وی هستند.

در این مراسم وزیر امور خارجه اندونزی با نصار تاج گل به مرقد مطهر امام خمینی (ره) یاد و ختیره رحبر فقید قنبلای اسلامی را گرات کرد.