هییههکه ههقق ههقق
از سال ۷۳ که وزارت کار وقت، در بخشنامه‌ای اعلام کرد که «در صورت تمدید قراردادهای کار موقت برای مدتی معین دیگر، قراردادهای کار، نامحدود یا به عبارت دیگر مستمر نمی‌شود»، در همان زمان سیاست‌های تعدیل‌کننده ساختاری خط و مشی اصلی را مشخص کرد. هرده بود; اگر می خواهید به سرور متصل شوید، باید آن را برای دسترسی به سرور، سرور و سرور پیکربندی کنید. نمی توان دانست که آیا نسخه ای از این فایل را دارید یا می خواهید در مورد آن بیشتر بخوانید.