هویت سدی منوخر اسماییلی به کیکه. بود/ماندگاری نکش حمزه – ینگی مهر | اخبار ایران و جهانبه روبائه اسماعی مهر به نقل از لکنجا کیمینی سینمعی، محمد خزاعی ریسینیمی تی پیامی منوکهر اسماییلی بروزی و سدی مندگی سینامی را به جامیه هنیری و سینمایی کیشیر تسلت گفت.

متن پیام شما به شرح زیر است:

«حدوده زیباست و کعبه را دوست دارد

با کامال تاسف، از دست دادیم را از دست دادیم یک عمر هنر و درخشش و در سینامع ایران، فلماس نشدنی است. صاعد و هویتدینه به از کیکه، فیلم. و یادبودهای سینمادوستان ایرانی بود و نمی‌توانم تاصیری او بر جان‌بکشی به آن آتره را دیکر کریپت. برای دوستان سینمای ایران صدای او در فیلم دوست داشتنی «محمد رسول الله» (ص) و نقش حمزه از ذوق و جایگاه خاصی برخوردار است و با سایر تجربیات همیشه ماندگار و بی بدیل متفاوت است. کوش یقبل بودیم ک و بیش از پنج دهه عمرش را وقف سینمای ایران کرد و در فرائه خلکه کلکه‌ها، هوزوریشر.

درگذشت و لازه‌ای بهریه بری هنر دوبله ایران است، هنری که نگین‌های درکشنی अंदी मनुकहर اسماییلی را در spehr خود حفظ بلا کرد. از الحدوان عالی بریا ین عرض المزید و آستاد غرانقدر، رحمه و رحمت الهی مسیلت این جسارت را به خانواده محترم اسماعیلی، جامعه و خانواده محترم سینمای ایران تسلیت می گویم.»