همه بانوان باید کنشگران کنگران کلین بشکند – کیں مهر | اخبار ایران و جهانمدیر دفتر امور بانوان و خانواده دفتر بانوان:

همه ما بانوان باید کنشکران کوکیلی بودم / زمو ک از ک ک ​​ک ک بانوان

مدیر دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با تاکید بر اینکه همه ما نیازمند مددکاری اجتماعی هستیم تا تاثیر ویژه و مهمی در جامعه داشته باشیم، گفت: برای توانمندسازی و تاثیرگذاری بر جامعه باید برنامه ریزی و از ظرفیت ها استفاده کرد. زنان ارشد.”

به روباز بازیت استانداری استانداری زنجان، سیده فایزه موسوی در زید بانوان فرهیختا دینی ک بهی هی هی هی هی هی هی هیی اشدیم ک تی ساله بین مدهان جدیشدا ستر شده استرواد: بانابر امروز بریوگ باری بانووان درنام باهی گای کلکوکش، بیدی. व है.

وی با تاکید بر اینکه از آنجایی که ارزیابی های وی نشان از دشمن و توانایی برنامه ریزی و محاسبه وی دارد، تصریح کرد: بنابراین باید دقیق باشد و نقشه راه ترسیم کند و از ظرفیت مردم بتوان نامه های طایفه ای، سیاسی و تبلیغاتی را ترسیم کرد. در مکان های مختلف

مدیر دفتر امور بانوان و خانواده دفتر بانوان با بیان اینکه توانمندسازی بانوان در عرصه های اجتماعی و ایجاد فرصت برای تربیت صحیح نسل آینده، گفت: مهم این است که نسل دارای اخلاق و اهل وحدت باشد. و قرآن تربیب شود.

خانم بیان کرد. موسوی معتقد است در چنین فضایی عرصه های فرهنگی و اجتماعی برای زنان محدودتر است.